Viss ir enerģija. Mēs katru dienu izmantojam daudz un dažādu veidu enerģiju. Piemēram, tad kad mēs ēdam, mēs izmantojam enerģiju, lai pabarotu mūsu ķermeņa šūnas. Mēs ieelpojam gaisu un elpojot mēs uzņemam saules enerģiju, augu enerģiju, planētu enerģiju, visa dzīvā enerģiju. Tajā brīdī, kad mēs pastiprināti par kādu domājam, neatkarīgi no tā vai tas ir cilvēks, vai arī kāds notikums, tad lielu savas enerģijas daudzumu mēs pārvēršam domformās.

Pienāk tāds brīdis, kad enerģijas daudzums sasniedz kritisko masu un domformas sāk dzīvot patstāvīgu, no mums neatkarīgu dzīvi. Tās pievelk notikumus un apstākļus par kuriem mēs esam domājuši vai sapņojuši, vai arī tieši otrādi – tādus, no kuriem esam baidījušies. Domformas cenšas realizēt to programmu, kuras mēs esam ielikuši ar savām domām un šī programma veido mūsu notikumus. Kā pēc burvju nūjiņas mājiena parādās mūsu plānu un realizācijas ceļu iespējas. Jo vairāk enerģijas mēs esam ieguldījuši savās domformās, jo aktīvāk un konkrētāk tās sāks realizēties.

Svarīgi ir atcerēties, ka domas var gan radīt, gan graut.

Ja cilvēks visu laiku domā par grūtībām, problēmām, neveiksmēm un slimībām, tad viņš noteikti visu to piesaistīs sev klāt. Un otrādi, ja cilvēks cenšas domāt pozitīvi, iedomājas pozitīvo gala rezultātu, ilgi par to visu domā un izdara visu, lai viss iecerētais piepildītos.

Bet ja mēs ne tikai domāsim, bet to visu vēl papildināsim ar aktīvām darbībām, pieliksim manāmas pūles, lai tas viss realizētos, tad veiksme mums ir garantēta. Mūsu domu pozitīvā enerģija piesaistīs vajadzīgos apstākļus un veiksmi. Tajā brīdī, kad mēs domājam pozitīvi mūsos uzkrājas pozitīvas emocijas, mūs aptver iedvesma, možs noskaņojums, pārliecība par sevi un prieks par priekšā stāvošo uzvaru.

Ja mums ir svarīga veselība, ja mēs gribam būt veiksmīgi, priecīgi, ja gribam būt laimīgi, tad mums ir jāiemācās domāt pozitīvi.

No mūsu domu kvalitātes ir atkarīga mūsu veselība, ārējais izskats, garastāvoklis, emocijas un jūtas.

Lai iemācītos domāt pozitīvi, vispirms ir jāiemācās kontrolēt savas domas. Tas, protams, nav nemaz tik viegli izdarāms, jo katram no mums dzīvē ir grūtsirdīgi brīži, bēdas, nelaimes un neapmierinātība. Ja mēs koncentrējamies uz visām šīm problēmām, grūtībām, neveiksmēm, slimībām, tad sākam saņemt to visu ļoti lielās devās, jo mūsu labklājība ir atkarīga no mūsu domāšanas.

Kāpēc labās domas pievelk visu labo, bet sliktās domas visu slikto?

Viss ir saistīts ar enerģijas apmaiņu. Ja mūsu domas, vārdi un rīcība ir negatīva, tad Dzīve atbildēs mums ar to pašu, bet ja mūsu domas, vārdi un rīcība ir pozitīvas, tad arī Dzīve mums atbildēs ar to pašu – ar pozitīvismu.

Pēdējos gados šī tēma tiek daudz apspriesta plašos masu informācijas līdzekļos, par to bieži raksta medicīniskos izdevumos. Daudzi mediķi uzskata, ka mūsu domas, mūsu apziņa vada mūsu ķermeni, tāpēc apziņa, kura ir noskaņota pozitīvi, veicinās ķermeņa veselību, bet negatīvi noskaņota – veicinās slimību rašanos.

Pateicības jūtas, mīlestība pret savu ķermeni uzlabo visu cilvēka iekšējo orgānu darbību.

Mūsu runas veids arī var ietekmēt mūsu veselību. Ja mēs bieži lietojam negatīvus apgalvojumus par mūsu ķermeni, tad noteiktos apstākļos šie apgalvojumi var piepildīties. Par savu ķermeni mēs drīkstam runāt tikai pozitīvi un ar mīlestību.